Telefon: 0212 461 09 60 - 61 - 62
Faks: 0212 434 27 65
E-Posta: info@egeisitma.com.tr

Kapalı genleşme tankı seçimi yapabilmek için belirlenmesi gerekenler basınç sınıfı, hacim ve ön gaz basıncıdır;

 

Basınç sınıfı hesabı :

Seçilecek tankın basınç sınıfı kullanılacağı sistemin statik yüksekliğine bağlıdır. Kapalı genleşme tankları  6-10-16-25 Bar işletme basınçlarında üretilmekte ve işletme basıncının %50 üzerinde test edilmektedir.

 

Seçilecek tankın işletme basıncı,

 

Ptankişletme ≥ Statik Yükseklik + 1 Bar

 

olmalıdır.

 

Örneğin, 10 katlı bir bina için hesaplama yapılırsa,

 

Statik Basınç = 10 x 2,8 = 28 mSS = 2,8 Bar

 

Ptankişletme = 2,8 + 1 = 3,8 Bar

 

Bu durumda seçilecek olan genleşme deposunun işletme basıncı asgari 4 Bar olmalıdır.

 


Ön gaz basıncı hesabı :

 

Ön gaz basıncı statik yükseklikten 0,3 – 0,5 Bar yüksek olmalıdır;

 

p0 = Statik Yükseklik + 0,5 Bar

 

formülüyle hesaplanabilmektedir.

Hacim hesabı :

Kapalı genleşme tankının hacminin hesaplanması için öncelikle sistemin toplam su hacmi hesaplanmalıdır. Sistemdeki toplam su hacmi bilinmiyorsa yaklaşık olarak;

 

VS = Q x f

 

formülüyle hesaplanabilmektedir.

 

VS : Sistemdeki toplam su hacmi (litre)

VG : Genleşen su hacmi (litre)                  

Q : Kazanın nominal ısıtma kapasitesi (kcal/h)

f  : Isıtcılara ait ısı yayma gücü (litre/1000  kcal/h)

 

Sistemdeki toplam su hacmi suyun genleşme katsayısı ile n çarpılarak sistemde genleşecek su hacmi;

 

VG = VS x n

 

formülüyle hesaplanabilmektedir.

 

Buradan da, genleşecek su hacmini kullanma katsayısına bölerek nominal hacim;

 

VN = VG / K

 

formülüyle hesaplanabilmektedir.

 

Örneğin 350.000 kcal/h kapasiteli kazanı bulunan, 90/70°C çalışan panel radyatörlü bir sistemi ele alırsak;

 

VS = 350 x 10 = 3500 litre

 

VG = 3500 x 0,0356 = 125 litre  (ΔT = 80°C için n = n90 – n10 = 0,0356)

 

VN = 125 / 0,25 = 500 litre ( Ön gaz basıncı 3,5 Bar, emniyet ventili basıncı 5 Bar kabul edilerek kullanma katsayısı K = 0,25 alınmıştır. )

 

 

Isı Yayma Gücü

Isıtcı Elemanlar

f (litre/1.000 kcal/h)

Konvektör

6

Fan coil

8

Panel radyatör

10

Döküm radyatör

12

Çelik radyatör

14

Yerden Isıtma

23

 

 

Genleşme Katsayısı (n)

°C

n

°C

n

0

0,00013

65

0,0198

10

0,00027

70

0,0227

20

0,00177

75

0,0258

30

0,00435

80

0,0290

40

0,00782

85

0,0324

50

0,0121

90

0,0359

55

0,0145

95

0,0396

60

0,0171

100

0,0434

 

 

Kullanma Katsayısı (K)

Ön Gaz Basıncı (Bar)

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

5.0

Emniyet Ventili Ayar Basıncı (Bar)

1.0

0.25

1.5

0.40

0.20

2.0

0.50

0.33

0.16

2.5

0.58

0.42

0.28

0.14

3.0

0.62

0.50

0.37

0.25

0.12

3.5

0.67

0.55

0.44

0.33

0.22

4.0

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

4.5

0.63

0.54

0.45

0.36

0.27

0.18

5.0

0.58

0.50

0.41

0.33

0.25

0.16

5.5

0.62

0.54

0.47

0.38

0.30

0.23

6.0

0.57

0.50

0.42

0.35

0.28

6.5

0.60

0.53

0.46

0.40

0.35

0.20

7.0

0.56

0.50

0.44

0.38

0.25

7.5

0.58

0.53

0.47

0.41

0.30

8.0

0.56

0.50

0.45

0.33